Proje Geliştirme ve
Koordinasyon Birimi

UFUK 20202014-2020 yılları arasında ne kadarlık bir bütçeden yararlanabilir? 

2020 yılına kadar yaklaşık 80 milyar Avro’luk bir bütçenin tüm Avrupa’dan gelecek gerek konsorsiyumlu (çok ortaklı) gerekse bireysel (tek araştırmacı/kurum odaklı) projelere dağıtılması öngörülüyor. Projeler bilimsel mükemmeliyetetki ve uygulama  kriterleri açısından değerlerlendirilikten sonra finansal olarak desteklenecektir. Tabi ki tüm bu destegin karşılıksız hibe şeklinde oldugunu hatırlatmamızda fayda var.

 

 
Kimler yararlanabilir?

 

 1. Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ Birlikleri
 2. Bireysel Araştırmacılar, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları
 3. Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar

 

 

H2020'de hangi tür projelerim için finansal destek alabilirim?

 

 1. Toplumsal Sorunlara Çözümler: Toplumu ve vatandaşları etkileyen genellikle çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar (çevre, enerji, gıda, sağlık, güvenlik, sosyal bilimler ve ulaşım)
 2. Endüstriyel Liderlik/Ortaklık:  Avrupa endüstrisinin teknolojik gelişim seviyesini bir adım daha ileriye götürecek konularda çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar (nanoteknoloji, ileri malzemeler, ileri imalat, üretim teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji, uzay, KOBİ’lerde yenilik ve risk finansmanına erişim)
 3. Bilimsel Mükemmeliyet: Dünya standartlarında bilim yapılmasına olanak sağlayacak, yetenekli araştırmacıların kariyerlerini geliştirecek, onları Avrupa’da kalmaya cezbedecek, bunun için uygun koşulları sağlayacak ve ayrıca en iyi araştırma altyapılarının geliştirilmesine destek verecek olan programlar (Avrupa Araştırma Konseyi, Marie Skladowska Curie, Araştırma Altyapıları, Yeni ve Gelişen Teknolojiler)

 

Tabi ki bu kadar değil. Sadece Türkiye gibi AB Çerçeve Programları’ndaki performansını yükseltmek isteyen ülkelere özel olarak yayınlanan çağrılar yoluyla eşleştirme mükemmeliyet merkezleri oluşturma gibi desteklerden de faydalanabilirsiniz.

 

 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları kapsamında hangi destek ve ödüllerden, nasıl faydalanabilirim?

 

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programları kapsamında H2020 programına katılımı ve projelerin kabul oranını artırmak amacıyla;

 1. H2020 Kapsamında düzenlenen proje pazarları, bilgi günleri, konsorsiyum toplantılarına katılmak için seyahat desteği ,
 2. ERC Projeleri, Marie Skladowska-Curie Programları proje önerilerinizin başarı şansını yükseltmek için uzman kişi ve kuruluşlardan ön değerlendirme hizmeti alma desteği ,
 3. Ortaklı projelere koordinatör olmanız için seyahat desteği, organizasyon desteği, proje yazma-sunma eğitimi, proje yazdırma ve proje ön değerlendirme hizmeti alımı gibi destekleri içeren koordinatör olma destek paketi,
 4. H2020 kapsamında sunduğunuz, eşik üstü puan alan ancak desteklenmeyen projeleriniz için eşik üstü ödülü,
 5. H2020 kapsamında ortak, koordinatör veya baş araştırmacı olarak sunduğunuz ve desteklenen projeleriniz için proje tipine ve bütçesine bağlı olarak hesaplanan başarı ödülü

 

 

Kimden yardım alabilirim? 

 

·          İlgilendiğiniz alt programdan sorumlu Ulusal İrtibat Noktası ile irtibata geçin

·          Ünivesitedeyseniz AB/Proje/Teknoloji Transferi Ofisiniz ile irtibata geçin

·          Daha önce desteklenen projelerin sahipleriyle irtibata geçin


Daha fazla bilgi?


TÜBİTAK H2020 web sitesi

Avrupa Komisyonu H2020 web sitesi

Ufuk 2020 Programlarında Hakem olmak