Proje Geliştirme ve
Koordinasyon Birimi

K1 - Gençlik Değişimleri Prj.


 

Hibe Destek Veren Kurum / Kuruluş

Çağrının Adı

Çağrının Konusu / Amacı / Hedefi

Son Başvuru Tarihi

Gerçekleştirilme Tarihi / Süresi

Destek Miktarı

Kimler

Başvurabilir

Detaylı

Bilgi

 

 

 

 

 

 

Avrupa Birliği

Erasmus+ kapsamında

 

Türkiye Ulusal Ajansı

 

 

 

 

Ana Eylem 1

(K - 1)

 

 

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

 

Eğitim, Öğretim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri

 

 


Gençlere ve Gençlik Çalışanlarına Yönelik Hareketlilik ProjeleriGençlik Değişimleri

 

Gençlik Değişimleri

ile, gençlerin:

 

yeterlilikler geliştirmelerine; sosyal açıdan ilgili konularda / tematik alanlarda farkındalık kazanmalarına;

 

özellikle akran öğrenimi aracılığıyla yeni kültürler, alışkanlıklar ve yaşam tarzları keşfetmelerine;

 

dayanışma, demokrasi, arkadaşlık gibi değerleri güçlendirmelerine olanak tanımaktadır.

 

Avrupa Birliğinin içinde ve dışında yer alan farklı ülkelerden iki veya daha fazla katılımcı kurum / kuruluş arasındaki ulusötesi işbirliğine dayanmaktadır.

 

 

4 Şubat 2015


30 Nisan 2015

1 Ekim  2015

 

Katılımcı kurum/ kuruluşların sayısı

 

En azından iki katılımcı kurum / kuruluş içerir (Gönderen ve

Ev Sahibi).

 

Projenin süresi

3 ay ila 24 ay arasında

 

Faaliyetin süresi:

 

Seyahat hariç

 5 - 21 gün

 

 

Uygun Katılımcılar:

13 ila 30 yaş arası genç

 

 

Katılımcı sayısı

Asgari 16 ve azami 60 katılımcı (grup lideri / liderleri hariç).

 


Grup başına asgari 4 katılımcı (grup lideri / liderleri hariç).

Her bir ulusal grup, en az bir grup liderine sahip olmalıdır.

 

Diğer ölçütler

Ön Hazırlık Ziyareti (ÖHZ) öngörüyorsa,

Süresi: azami 2 gün (seyahat hariç)

Grup başına 1 katılımcı.

 

Seyahat

 ( km / € )

 

500-1999:  170€

2000-2999:270€

3000-3999:400€

 

 

 


Bireysel Destek

 

Gençlik Değişimlerinde, Bireysel Destek verilmemektedir

 

 

 

Kurumsal Destek

(Ülkelere göre 32 - 40 € arasında değişmektedir.)

 

 (Türkiye için)

 

32 € / gün / kişi

 

- Kâr amacı gütmeyen STK

  kurum / kuruluş, dernek,

 

- Avrupa Gençlik STK’sı

 

- Sosyal girişim

 

- Yerel düzeyde bir kamu

  kurum / kuruluşu

 

- Bir gençlik kuruluşu

  bünyesinde olsun ya da

  olmasın gençlik çalışmaları

  alanında faaliyet gösteren

  bir gençlik grubu (gayri

  resmi / bağımsız gençlik

  grubu)

 

aynı zamanda:

 

- Bölgesel veya ulusal

  düzeyde bir kamu

  kurum/kuruluşu

 

- Bölgeler birliği

 

- Avrupa Karasal İşbirliği

  Gruplandırması

 

- Kurumsal Sosyal

  Sorumluluk konusunda

  faaliyet gösteren ve kâr 

  amacı güden kuruluşlar

Uygun faaliyetler

 

Gençlere ve gençlik çalışanlarına yönelik
bir Hareketlilik projesi, aşağıdaki faaliyetlerden
bir ya da daha fazlasını kapsamalıdır:

 

GENÇLERE Yönelik Hareketlilik Projeleri

 

§ Gençlik  

      Değişimleri;

 

§ Avrupa Gönüllü

     Hizmeti

 

GENÇLİK ÇALIŞANLARI için Hareketlilik Projeleri

§ Gençlik

     çalışanlarının

     eğitimi ve ağ 
     kurma 
faaliyetleri.

 

 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.