Proje Geliştirme ve
Koordinasyon Birimi

QuantERA Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı!


 QuantERA (The Quantum ERA-NET) projesi Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanında yürütülmekte olan ve Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK’ın tam üye olduğu bir ERA-NET Projesidir.

 
Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Kuantum Bilimleri ve Teknoloji alanlarında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir. Bu amaçla QuantERA Proje Konsorsiyumu tarafından düzenli olarak ortak uluslararası çağrılara çıkılmaktadır. 

QuantERA Projesi 2019 Yılı Çağrı konuları, çağrı özel şartları ve projeyle ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız.